Coin Metrics گزارش کرده که تعداد کل کاربران بیت کوین، شامل آدرس‌هایی که مقداری بیت کوین در اختیار دارند به بیشترین میزان خود در طول تاریخ رسیده است.


رکورد قبلی در اکتبر ۲۰۱۸ ثبت شده بود و تعداد کاربران ثبت شده را به ۲۸.۳۸ میلیون آدرس رسانده بود. اکنون این رکورد با ۲۸.۳۹ میلیون آدرس شکسته شده است.

الکس تورن یکی از محققان برجسته بیت کوین ضمن اشاره به اینکه این معیار کاستی‌هایی دارد، گفته بهترین شاخصه ما برای تقریب کل کاربران بیت کوین همین شاخص است.

اشکال این شاخص این است که فرض را بر این می‌گیرد که هرکاربر تنها یک آدرس دارد که در واقعیت ممکن است اینطور نباشد. در این آمار کاربرانی که بیت‌کوین‌های خود را در صرافی‌های ارزدیجیتال به امانت گذاشته‌اند محاسبه نشده است.