وزارت اقتصاد قرقیزستان در تاریخ ۲۸ آگوست پیش نویس قانون اصلاح مالیات را باهدف معرفی شیوه های دریافت مالیات از استخراج رمزارزها تدوین کرد.
این پیش نویس که به صورت خاص تدوین شده تا مالیات مزارع استخراج رمز ارزها را دریافت کند و به زودی قابل اجرا خواهد بود.


دولت قرقیزستان در پی آن است که از این طریق درآمدهای خود را افزایش دهد و اصل دریافت منصفانه مالیات را رعایت کند.
گمانه زنی ها حاکی از آن است که وزارت اقتصاد قرقیزستان در حال بررسی دو گزینه ممکن برای اجرای مالیات بر ماینینگ است.


گزینه نخست دریافت مالیات بر درآمد است در حالی که در روش دوم هزینه هایی که ماینینگ بر اقتصاد تحمیل می کند مد نظر قرار خواهد گرفت.
در آمد احتمالی دولت قرقیزستان در محل دریافت مالیات از استخراج رمز ارزها حدود ۴.۲ میلیون دلار تخمین زده شده است. بودجه کل کشور قرقیزستان در طول سال تنها ۱ میلیارد دلار است و این مبلغ در مقام قیاس قابل توجه خواهد بود.