شیوع ویروس کرونا به تاثیرگذاری خود بر تمام حوزه‌ها و صنایع ادامه می‌دهد. اپل، یکی از بزرگترین شرکت‌های فناوری در جهان، تمام فروشگاه‌های خارج از چین خود را به خاطر ویروس کوید۱۹ بست. بدیهی است که این بیماری همه‌گیر نگرانی‌های مالی بسیاری را در سرتاسر جهان ایجاد می‌کند.

اپل بیشتر فروشگاه‌های خود را می‌بندد

حتی شرکت‌هایی مانند اپل نیز نمی توانند فروشگاه‌های خود را در مناطق مبتلا باز نگه دارند. درواقع، این شرکت ترجیح داده تمام فروشگاه‌های خارج از چین خود را به‌مدت دو هفته بسته نگه دارد. این یعنی هزاران فروشگاه در سرتاسر جهان غیرقابل‌دسترس خواهند بود.

اینکه این اقدامات چه تاثیری بر کارمندان دارد مسئله دیگری است. اگر کاری برای انجام‌دادن وجود نداشته باشد پرداخت حقوق نیز معنایی نخواهد داشت.

جالب است که فروشگاه‌های اپل در چین، که اخیرا بازگشایی شده‌اند، تا آینده‌ای قابل‌پیش‌بینی باز خواهند ماند. چین اولین کشوری بود که باعث شیوع کروناویروس جدید شد. همچنین به نظر می‌رسد که اولین کشوری است که در حال حاضر موقعیت را تحت کنترل گرفته است.

اپل همچنین اشاره کرد که پس از اتمام این بیماری همه‌گیر ۱۵ میلیون دلار به جبران خسارت در سرتاسر جهان اختصاص خواهد داد. همچنین کلیه فروشگاه‌ها در سرتاسر جهان به‌طور کامل تمیز و ضدعفونی خواهد شد. غربالگری جدید سلامت نیز اعمال شده است تا امنیت تمامی کارمندان را تضمین کند.

این اقدامات در یک موقعیت زمانی حساس و بحرانی، و همزمان با شیوع بسیار سریع کوید۱۹ خارج از چین، انجام می‌شوند.

منبع: themerkle.com