Press ESC to close

قانون گذاری

کمیته CFTC در زمینه تنظیم قوانین دیفای با مشکلاتی مواجه شده است

کمیسیون معاملات آتی کالاهای ایالات متحده در زمینه تنظیم قوانین و مقررات دیفای با مشکلات نظارتی سخت و پیچیده‌ای روبرو شده در نتیجه فعلا رویکرد صبر و انتظار را در پیش خواهد گرفت.

Continue reading