Press ESC to close

بلاک چین

توکن هواداری چیست؟ هوادار تاثیر‌گذار باشگاه ورزشی خود باشید

امین بینایی 0

در جواب سوال اینکه توکن هواداری چیست باید گفت در واقع رمزارزهایی هستند که به دارندگانشان اجازه می‌دهند تا به عنوان طرفداری یک باشگاه ورزشی مزایای ویژه‌ای را دریافت کنند.

Continue reading