در این مطلب معیارهای عملکرد متعددی را برای دو مورد از جدیدترین و کارآمدترین محصولات استخراج بیت کوین مقایسه و اندازه‌گیری می‌کنیم. واتس ‌ماینر ام ۳۰ اس پلاس از شرکت میکرو بی تی (+MicroBT’s Whatsminer M30S) و انت‌ ماینر اس ۱۹ پرو  (Bitmain’s Antminer S19 Pro) از شرکت بیت مین. بدیهی است که محصول گران‌تر بیت مین با تراشه ۷ نانومتری، قدرتمندتر است؛ با این حال این دو دستگاه ماینر از نظر خروجی بسیار شبیه به هم هستند. داده‌های مربوط به یک بازه زمانی سه روزه، نشان دادند که عملکرد دستگاه بیت مین اندکی قدرتمندتر از واتس‌ماینر است، اما به‌نظر می‌رسد که واتس‌ماینر ثبات بیشتری داشته باشد. بطور کلی هر دو دستگاه قابل تحسین هستند و پیش‌بینی می‌شود که این دو شرکت در آینده‌ای نزدیک رقابت تنگاتنگی داشته باشند.

نگاه اجمالی:

در این گزارش ما به جزئیات مرتبط با دو محصول از دو پرچم‌دار تولید کننده آسیک می‌پردازیم. واتس‌ماینر +M30S از میکرو بی تی با قیمت ۱۵۸۰ دلار و انت ماینر S19 پرو با قیمت ۲۴۰۷ دلار. این دو محصول به مدت سه روز مورد آزمایش قرار گرفتند و معیارهای عملکرد از جمله هش ریت، مصرف برق، دما، میزان صدا و حتی سرعت جریان هوا از خروجی اصلی ثبت شدند.

واتس ماینر ام 30 اس پلاس و انت ماینر اس 19 پرو

واتس ماینر ام ۳۰ اس پلاس و انت ماینر اس ۱۹ پرو

قابل ذکر است که واتس‌ماینر ام ۳۰ اس پلاس، پیشرفته‌ترین محصول شرکت میکرو بی تی نیست و مدل کارآمدتری از آن به نام واتس ماینر ام ۳۰ اس پلاس پلاس (++Whatsminer M30S) به بازار عرضه شده است.

هش ریت

مدل اس ۱۹ پرو بیت مین هش ریت ۱۱۰ تراهش در ثانیه را گزارش داده است، درحالیکه واتس ماینر ام ۳۰ اس پلاس در گزارش تولید ۱۰۰ تراهش در ثانیه را ثبت کرده است. این میزان هش ریت برای یک دستگاه فوق‌العاده است؛ یعنی بیش از ۱۰۰ تریلیون تلاش برای پیدا کردن هش بلاک بیت کوین در هر ثانیه.

همانطور که نمودار ۱ در زیر نشان می‌دهد، در بازه زمانی معین هر دو دستگاه استخراج به هش ریتی در حدود سطح هدف مربوطه رسیدند.

هش ریت ماینرها

نمودار ۱: هش ریت ماینر

پس از به‌روزرسانی فریمور به آخرین نسخه، واتس ماینر ام ۳۰ اس پلاس به میانگین هش ریت ۱۰۳/۸ تراهش در ثانیه رسید و این ۳/۸ درصد بالاتر از سطحی بود که در تبلیغات اعلام شده بود. در حالیکه دستگاه اس ۱۹ پرو بیت مین به ۱۱۰ تراهش در ثانیه رسید، یعنی ۰/۶ درصد بالاتر از رقم تبلیغ شده برای آن. همانطور که نمودار هم نشان می‌دهد، برای واتس ماینر هش ریت پایدارتری به‌دست آمد، با واریانسی بسیار کمتر از دستگاه بیت مین در آن بازه زمانی. این پایداری عامل مهمی به نفع میکرو بی تی در این آزمایش درنظر گرفته شد.

واریانس (انحراف) در هش ریت می‌تواند به‌واسطه محیط‌های مختلف آزمایش ایجاد شود. در مورد این آزمایش، هوا گرم بوده و احتمالا این موضوع بر نتیجه تاثیرگذار بوده است.

نمودارهای ۲ و ۳ در زیر نشان می‌دهند که بنا به گزارش استخر استخراج، هش ریت برای هر دستگاه ماینر بر اساس پنجره‌های ۱۵ دقیقه‌ای است و بنابراین واریانس بالاتری دارد.

هش ریت دستگاه واتس ماینر

نمودار ۲: هش ریت گزارش شده استخر استخراج برای دستگاه واتس ماینر

 

هش ریت دستگاه انت ماینر

نمودار ۳: هش ریت گزارش شده استخر استخراج برای دستگاه انت ماینر

بازدهی انرژی

همانطور که در شکل‌های ۴ و ۵ در زیر نشان داده می‌شود، وقتی صحبت از بازدهی انرژی به میان آمد، هر دو محصول عملکرد خوبی داشتند و عملکردشان با آنچه تبلیغ شده بود مطابقت داشت. در بازه‌ آزمایشی واتس ماینر بطور متوسط ۳۴/۴ ژول بر تراهش مصرف کرد، یعنی ۱ درصد بالاتر از رقم تبلیغات که ۳۴ ژول بر تراهش بود. انت ماینر کمی بهتر ظاهر شد و بطور متوسط ۲۹/۷ ژول بر تراهش مصرف کرد، یعنی ۰/۶ درصد بالای رقم تبلیغاتی.

بازدهی استخراج واتس ماینر

نمودار ۴: بازدهی استخراج دستگاه واتس ماینر

 

بازدهی استخراج برای انت ماینر

نمودار ۵: بازدهی استخراج دستگاه انت ماینر

حالت توان بالا در واتس ماینر

دستگاه واتس ماینر ام ۳۰ اس پلاس یک گزینه‌ توان بالا (high power) دارد، که به مدت یک روز مورد آزمایش قرار گرفت. همانطور که نمودار ۶ در پایین نشان می‌دهد، طی این مدت متوسط خروجی تولیدی آن ۱۰۹/۴ تراهش در ثانیه بود؛ که در مقایسه با حالت معمولی (normal mode) افزایش قابل‌توجهی داشت. البته در این حالت مصرف برق افزایش پیدا می‌کند. برق مصرفی در حالت توان بالا ۳۷۴۳ وات و در حالت معمولی ۳۳۳۱ وات بود.

حالت توان بالا دستگاه واتس ماینر

نمودار ۶: هش ریت گزارش شده استخر استخراج برای واتس ماینر در حالت توان بالا

در حالت توان بالا واتس ماینر با میانگین نرخ ۳۴/۳ ژول بر تراهش ، اندکی بازدهی انرژی بهتری داشت.

بازده استخراج واتس ماینر در توان بالا

نمودار ۷: بازده استخراج دستگاه واتس ماینر در حالت توان بالا

دما

یکی از بزرگ‌ترین تفاوت‌های میان این دو دستگاه، که در این مقایسه به نفع بیت مین است میانگین دمای ماینرها است. در این آزمایش دما هر یک ساعت اندازه‌گیری شد؛ به این صورت که یک دماسنج در فاصله ۱۵ سانتی‌متر از خروجی اصلی هوا و مستقیما در معرض جریان هوا، قرار داده شد. دمای متوسط برای دستگاه انت ماینر ۴۵/۹ درجه سانتی‌گراد و حدود ۱۰/۵ درجه خنک‌تر در مقایسه با واتس ماینر ثبت شد. این یک تفاوت قابل توجه به نفع انت ماینر درنظر گرفته شد. این ممکن است به دلیل مصرف کمتر انرژی انت ماینر یا استفاده از خنک کننده بهتر در انت ماینر باشد، که پروانه‌های بیشتری دارد و جریان هوا را با سرعت بیشتری تولید می‌کند. علاوه بر این، دمای جریان هوای واتس ماینر بطور قابل توجهی گرم‌تر از انت ماینر بود. خود دستگاه واتس ماینر هم در مدت آزمایش بطور چشم‌گیری گرم‌تر بود.

دمای دستگاه ماینر

نمودار ۸: دمای دستگاه‌های استخراج

صدا

صدای تولیدی واتس ماینر

اندازه‌گیری میزان صدایی که دستگاه واتس ماینر ایجاد می‌کند.

در این آزمایش میزان صدایی که دستگاه‌ها تولید می‌کردند هم مورد سنجش قرار گرفت. برای این کار صداسنج در فاصله ۱۵ سانتی‌متری از دستگاه ماینر و در جهت عمود بر جریان اصلی هوا قرار داده شد. واتس ماینر صدای بیشتری تولید می‌کرد که میانگین آن ۸۳ دسی‌بل بود. در مقایسه با آن، انت ماینر ۸۱/۴ دسی‌بل صدا تولید کرد. همانطور که در شکل ۹ نشان داده شده است، دستگاه واتس ماینر بسیار پایدارتر بود و صدای انت ماینر چهار برابر متغیر بود. این هم داستانی شبیه به هش ریت است؛ که انت ماینر اندکی عملکرد بهتری داشت، اما پایداری واتس ماینر بهتر بود. جالب است که ببینیم آیا این به معنای مقاوم‌تر بودن واتس ماینر در طولانی مدت خواهد بود؟

صدای تولیدی ماینر

نمودار ۹: صدای دستگاه‌های استخراج

سرعت هوا

سرعت جریان هوا

اندازه‌گیری سرعت جریان هوای دستگاه واتس ماینر

در این آزمایش معیاری که احتمالا در این گزارش کمتر مفید باشد، یعنی سرعت جریان هوا هم اندازه‌گیری شد. بر اساس ده بار خواندن سرعت به فاصله یک ساعت، میانگین سرعت ۵/۲ متر در ثانیه برای دستگاه انت ماینر و ۳ متر در ثانیه برای واتس ماینر ثبت شد.

سرعت جریان هوا ماینرها

نمودار ۱۰: سرعت جریان هوا در هر دو دستگاه استخراج

زمان راه‌اندازی

یک بخش کلیدی که انت ماینر در آن قوی‌تر بود، زمان بوت شدن است. بر اساس میانگین ۵ تلاش، دستگاه انت ماینر در حدود ۴ دقیقه به هش ریت هدف خود رسید. درحالیکه برای واتس ماینر بطور متوسط حدود ۲۷ دقیقه زمان برد تا بوت شود. با این حال، این ممکن است به دلیل قابلیت امنیتی در واتس ماینر باشد.

زمان رسیدن به هش ریت هدف

نمودار ۱۱: زمان رسیدن دستگاه‌ها به هش ریت هدف

این مطلب راهم مطالعه کنید: آنباکسینگ و بررسی واتس ماینر M20S

گردآوری و زنجیره تامین

یک بخش کلیدی که در حال حاضر میکرو بی تی در مقایسه با بیت مین آن را عالی انجام می‌دهد، مدیریت زنجیره تامین است. اگر اکنون کسی بخواهد یکی از این دستگاه‌های ماینر را خریداری کند، به ناچار انتخاب دیگری نیست؛ انت ماینر در حال حاضر برای فروش در دسترس نیست. در صحبت با بسیاری از مشتریان بیت مین، آن‌ها از تاخیرهای مکرر در حمل‌ونقل و مشکلات انبارداری شکایت می‌کردند. دلیل این موضوع می‌تواند مربوط به مشکلات تامین تراشه ۷ نانومتری TSMC، همراه با مشکلات توان در بیت مین باشد، که گفته می‌شود شبکه لجستیک را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

جمع‌بندی:

اولین نکته این است که دستگاه انت ماینر اس ۱۹ پرو با دست‌یابی به ۲۹/۷ ژول بر تراهش، به سادگی در بازدهی انرژی عملکرد بهتری دارد، که بسیار کمتر از واتس ماینر با ۳۴/۴ ژول بر تراهش است. با این حال میکرو بی تی محصول جدیدتری در مدل M30S++ برای فروش عرضه کرده است که بازدهی آن ۳۱ ژول بر تراهش گزارش شده است. این هنوز از بیت مین پایین‌تر است اما بسیار به آن نزدیک است؛ به‌ویژه با توجه به استفاده بیت مین از تراشه ۷ نانومتری TSMC که کارایی بالاتری دارد و در مقایسه، میکرو بی تی از تراشه ۸ نانومتری سامسونگ استفاده می‌کند که کارایی کمتری دارد. همچنین قابل ذکر است که محصولات میکرو بی تی بسیار ارزان‌تر و به‌شدت در دسترس هستند، درحالیکه محصولات بیت مین از طریق وب‌سایت آن به فروش می‌رسند.

در ارزیابی قدرت نسبی این کمپانی‌ها و چشم‌انداز سفارشات آن‌ها، از نظر این گزارش بیت مین هنوز حاشیه کمی دارد. اول اینکه توسط برند برتر و صاحب نام بیت مین هدایت می‌شود . برای این گزارش با متصدیان چندین مزرعه استخراج گفت‌وگو صورت گرفته و درحالیکه مشکلات زنجیره تامین بیت مین آن‌ها را کلافه کرده است، بسیاری از آن‌ها حاضرند حتی بدون درنظر گرفتن میکرو بی تی به استفاده از بیت مین پایبند بمانند. از آن‌جا که پایبندی به یک تولیدکننده بازده عملیاتی را بهبود می‌بخشد و هزینه‌های نگه‌داری را کاهش می‌دهد، بسیار دشوار است که متصدی مزرعه استخراج حاضر به تغییر باشد.

در مورد خود دستگاه های استخراج، بر اساس داده‌ها و اطلاعات این گزارش، به این جمع‌بندی می‌رسیم که این دو کمپانی دوشادوش هم هستند، یا شاید با درنظر گرفتن همه جوانب بتوان گفت بیت مین هنوز فقط اندکی جلوتر است.

نظرات و پیشنهادات خود را از طریق وب سایت و شبکه های اجتماعی کوین نیک با ما به اشتراک بگذارید.

منبع: Bitmex