برای خروج ESC را فشار دهید

حامد حمیدی

حامد حمیدی

حامد حمیدی متولد سال ۷۰، دارای مدرک کارشناسی نرم افزار و ارشد فناوری اطلاعاته و به حوزه های برنامه نویسی، فناوری و تجارت الکترونیکی علاقه داره