تحلیل و پیش بینی قیمت ریپل ۵ بهمن (۲۴ ژانویه ۲۰۲۱)

ریپل در ۲۴ ساعت گذشته اغلب اوقات بین قیمت‌های ۰/۲۶۵۹ تا ۰/۲۸۰۸ دلار در حال نوسان بود و هیچ حرکت مهمی به سمت بالا یا پایین را نشان نداد. در ۲۴ ساعت گذشته هم ارزش ریپل بیش از ۱ درصد کاهش داشت و اکنون در قیمت ۰/۲۷۵۰ دلار معامله می‌شود.

ریپل که ۵ روز پیش موفق شده بود تا محدوده ۰/۳۲۸۰ دلار صعود کند با فشار فروش مواجه شد و تا ۰/۲۳۷۵ دلار سقوط کرد. پس از آن اما موفق شد بخشی از قیمت از دست رفته خود را جبران کند و به محدوده ۰/۲۸ دلاری برسد و در دو روز گذشته در این محدوده در حال نوسان بود و موفق به عبور از مقاومت ۰/۳ دلاری نشد.

ریپل تا زمانی که در بالای محدوده پیوت ۰/۲۶۳۶ دلاری قرار دارد می‌تواند برای رسیدن به قیمت‌های بالاتر تلاش کند، در مسیر صعودی اولین سطح مقاومت ۰/۲۸ دلار است در صورتی که ریپل از این مقاومت عبور کند می‌تواند خودش را به مقاومت بسیار مهم ۰/۳۱۰۵ دلاری برساند. در صورت تحقق این امر انتظار داریم دوباره ریپل برای شکستن مقاومت ۰/۳۲۸۰ دلاری تلاش کند و شانس خود را برای رسیدن به ۰/۳۵ دلار امتحان کند.

اما در صورتی که ریپل حمایت ۰/۲۶۳۶ دلاری را از دست بدهد و به زیر این محدوده سقوط کند، سطح حمایت بعدی برای ریپل در محدوده ۰/۲۵ دلار خواهد بود. ریزش بیشتر می‌تواند ریپل را به محدوده زیر ۰/۲۴ دلار و تا ۰/۲۲۵۶ دلار هم حمایت کند.

در نمودار قیمت ریپل مثلث بسیار فشرده‌ای شکل گرفته است که باید ببینیم ریپل این مثلث را به کدام سمت خواهد شکست.

تحلیل و پیش بینی قیمت ریپل

نمودار تغییرات قیمت ریپل روز ۵ بهمن

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۴ ساعته برای ریپل در حال پس گرفتن محدوده صعودی است.
 • RSI:  شاخص قدرت نسبی خط صاف در محدوده عدد ۴۹ را نشان می‌دهد.
 • مقاومت: مهمترین سطح مقاومت برای ریپل در محدوده ۰/۲۸ تا ۰/۲۸۷۲ دلار  است.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای ریپل در محدوده ۰/۲۶۳۶ دلار و پس از آن ۰/۲۵ دلار قرار دارد.

تحلیل و پیش بینی قیمت ریپل ۴ بهمن (۲۳ ژانویه ۲۰۲۱)

ریپل پس از سقوط ۹ درصدی در روز پنجشنبه، روز جمعه موفق شد نزدیک به ۲ درصد رشد را تجربه کند و قیمت روزانه رپیل روز جمعه در محدوده ۰/۲۷۲۸ بسته شد. امروز هم ریپل نزدیک به ۴ درصد افزایش قیمت داشت تا در زمان نگارش این مطلب ریپل ۰/۲۷۸۷ دلار قیمت داشته باشد، البته امروز ریپل موفق شده بود از ۰/۲۸ دلار هم فراتر رود ولی موفق به حفظ موقعیت خود در این محدوده نشد. در ۲۴ ساعت گذشته ریپل در یک محدوده نسبتا بزرگ ۰/۲۴۴۹ تا ۰/۲۸۰۳ دلاری معامله شد.

ریپل برای اینکه دوباره به سمت قیمت‌های بالاتر حمله کند باید موقعیتش را بالای محدوده ۰/۲۶۳۶ دلار حفظ کند. در این صورت انتظار داریم دوباره برای رسیدن به مقاومت ۰/۲۸۷۲ دلاری تلاش کند. در صورت موفقیت ریپل، مقاومت بعدی در محدوده ۰/۲۹ دلاری قرار دارد و ایستگاه بعدی ریپل در مسیر صعودی ۰/۳۱۰۶ دلار خواهد بود.

اما اگر ریپل موفق به حفظ موقعیت خود نشود و سطح پیوت ۰/۲۶۳۶ دلاری را از دست بدهد انتظار ریزش دیگری را از ریپل داریم. در این صورت اولین سطح حمایت برای ریپل در محدوده ۰/۲۵ و سپس ۰/۲۴۹۲ دلار خواهد بود. اگر ریپل این محدوده را از دست بدهد و به زیر ۰/۲۴ دلار سقوط کند، ممکن است حتی قیمت‌های ۰/۲۲۵۶ دلار و پایین‌تر را هم ملاقات کند.

تحلیل و پیش بینی قیمت ریپل

نمودار تغییرات قیمت ریپل روز ۴ بهمن

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۴ ساعته برای ریپل در حال پس گرفتن محدوده صعودی است.
 • RSI:  شاخص قدرت نسبی عدد ۴۹ را نشان می‌دهد.
 • مقاومت: مهمترین سطح مقاومت برای ریپل در محدوده ۰/۲۸ تا ۰/۲۸۷۲ دلار  است.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای ریپل در محدوده ۰/۲۶۳۶ دلار و پس از آن ۰/۲۵ دلار قرار دارد.

تحلیل و پیش بینی قیمت ریپل ۲ بهمن (۲۱ ژانویه ۲۰۲۱)

ریپل به خوبی موفق شد در روز گذشته خودش را بالای محدوده ۰/۲۸ دلاری حفظ کند هرچند برای لحظاتی به ۰/۲۷۹۰ دلار هم رسید اما خیلی زود موفق شد دوباره به بالای ۰/۲۸ دلار برسد. البته ریپل روز گذشته و پس از برخورد با حمایت ۰/۲۸ دلاری، روند صعودی گرفت و تا محدوده ۰/۳ دلار هم صعود کرد، اما موفق به عبور از این مقاومت نشد. اما امروز ریپل شروع خوبی نداشت و تا ۰/۲۸۵۲ دلار ریزش کرد. در زمان نگارش این مطلب ریپل با قیمت ۰/۲۸۸۵ دلار در بازار معامله می‌شود.

ریپل برای اینکه دوباره به روند صعودی باز گردد باید موقعیت خود را بالای محدوده ۰/۳۰ دلاری تثبیت کند، در این صورت انتظار داریم برای شکست مقاومت ۰/۳۲ دلار شانس خود را امتحان کند. در صورتی که موفق به این کار شود، مقاومت بعدی برای ریپل در محدوده ۰/۳۵ دلاری شکل گرفته است.

اما در صورتی که ریپل موفق به حفظ موقعیت خود بالای محدوده ۰/۳۰ دلاری نشود، روند کاهشی آن دور از انتظارنیست، در این مسیر اولین سطح حمایت برای ریپل در محدوده ۰/۲۸۵۰ یا میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته قرار دارد. در صورتی که ریپل این حمایت را از دست بدهد، امکان سقوط دوباره آن به محدوده ۰/۲۶ دلاری وجود دارد.

تحلیل و پیش بینی قیمت ریپل

نمودار تغییرات قیمت ریپل روز ۲ بهمن

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۴ ساعته برای ریپل در حال از دست دادن محدوده صعودی است.
 • RSI:  شاخص قدرت نسبی عدد ۵۰ را نشان می‌دهد.
 • مقاومت: مهمترین سطح مقاومت برای ریپل در محدوده ۰/۲۹۸۸ تا ۰/۳۲ دلار  است.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای ریپل در محدوده ۰/۲۸۵۵ دلار و پس از آن ۰/۲۶ دلار قرار دارد.


تحلیل و پیش بینی قیمت ریپل ۱ بهمن (۲۰ ژانویه ۲۰۲۱)

ریپل که روز گذشته موفق شده بود افزایش بیش از ۱۰ درصدی را تجربه کند و به محدوده بالاتر از ۰/۳۰ دلار برسد، امروز بیش از ۲ درصد سقوط کرد و دوباره به زیر ۳۰ سنت بازگشت. در زمان نگارش این مطلب ریپل با قیمت ۰/۲۹۵۰ دلار معامله می‌شود.

ریپل روز گذشته همراه با اغلب ارزهای بازار با جهش قیمتی بسیار خوبی روبرو شد و حتی موفق شد تا محدوده ۰/۳۲۹۶ دلار هم صعود کند، اما با سد محکم مقاومت ۰/۳۲ دلاری روبرو شد و تا محدوده ۰/۲۷۵۰ عقب نشینی کرد.

در صورتی که ریپل قصد بازگشت به مسیر صعودی را داشته باشد، ابتدا باید خودش را به ۰/۳ دلار برساند و موقعیتش را در بالای این محدوده تثبیت کند. البته پیش از رسیدن به آن با یک مقاومت نسبی در قیمت ۰/۲۹۸۸ روبرو شده است. در صورت عبور از ۰/۳۰۲۷ دلار، ریپل دوباره می‌تواند برای شکست مقاومت ۰/۳۲ دلاری تلاش کند. اگر ریپل موفق به این کار شود، دست یابی به قیمت ۰/۳۵ دلار دور از انتظار نخواهد بود.

اما اگر ریپل موفق به حفظ موقعیت خود بالای ۰/۳۰۲۷ نشود و حمایت ۰/۲۹۴۲ دلاری را از دست دهد، ممکن است دوباره ریپل را در محدوده ۰/۲۷۵۷ دلار ببینیم. در صورت شکست این حمایت، محدوده حمایتی ۰/۲۵۷۲ دلار وارد عمل خواهد شد.

تحلیل و پیش بینی قیمت ریپل

نمودار تغییرات قیمتی ریپل روز ۱ بهمن

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۴ ساعته برای ریپل در وضعیت صعودی است.
 • RSI:  شاخص قدرت نسبی عدد ۵۳  را نشان می‌دهد.
 • مقاومت: مهمترین سطح مقاومت برای ریپل در محدوده ۰/۲۹۸۸ تا ۰/۳۲ دلار  است.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای ریپل در محدوده ۰/۲۹۴۲ دلار و پس از آن ۰/۲۷۵۷ دلار قرار دارد.

تحلیل و پیش بینی قیمت ریپل ۳۰ دی (۱۹ ژانویه ۲۰۲۱)

ریپل پس از اینکه یک سطح حمایتی خوب در قیمت ۰/۲۵۵۰ دلار تشکیل داد، دوباره روند صعودی به خود گرفت و به نظر می‌رسد قصد دارد دوباره به روزهای خوب گذشته باز گردد.

ریپل امروز نسبت به روز گذشته افزایش نزدیک به ۱۵ درصدی را تجربه کرد و از مقاومت‌های ۰/۲۸ و ۰/۲۸۲۰ دلاری به خوبی عبور کرد. در زمان نگارش این مطلب در محدوده قیمتی ۰/۳۰۷۵ دلاری معامله می‌شود. به این ترتیب می‌توان گفت ریپل امروز از بیت کوین و اتریوم که به ترتیب ۳ و ۱۰ درصد افزایش قیمت داشتند، عملکرد بهتری را به ثبت رسانده است.

در حال حاضر ریپل با مقاومت ۰/۳۴۲۰ دلاری روبرو است که در صورت شکست آن درهای ورود به محدوده قیمتی بالاتر از ۰/۳۵ دلار برای ریپل باز خواهد شد. ایستگاه‌های ریپل در مسیر صعودی به ترتیب ۰/۳۵۵۰، ۰/۳۶ و ۰/۴ دلار خواهد بود.

در طرف دیگر اگر ریپل موفق به حفظ موقعیت خود در بالای محدوده ۰/۳۰ دلاری نشود، می‌توانیم انتظار داشته باشیم ریپل دوباره به محدوده میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته یا ۰/۲۸۲۰ دلاری سقوط کند، در صورت شکست آن حمایت بعدی برای ریپل در محدوده ۰/۲۸ دلاری قرار دارد.

تحلیل و پیش بینی قیمت ریپل

نمودار تغییرات قیمت ریپل روز ۳۰ دی

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۴ ساعته برای ریپل در وضعیت صعودی است.
 • RSI:  شاخص قدرت نسبی عدد ۶۶ را نشان می‌دهد.
 • مقاومت: مهمترین سطح مقاومت برای ریپل ۰/۳۲ دلار  است.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای ریپل در محدوده ۰/۳۰ دلار و پس از آن ۰/۲۸۲۰ دلار قرار دارد.

تحلیل و پیش بینی قیمت ریپل ۲۹ دی (۱۸ ژانویه ۲۰۲۱)

ریپل در پایان یک هفته نزولی، روزهای شنبه و یکشنبه را هم با کاهش خفیف ادامه دارد تا در پایان هفته نزدیک به ۱۲ درصد کاهش را تجربه کند و به ۰/۲۷۷۲ دلار برسد. اما با شروع هفته و باز شدن بازارهای جهانی در روز دوشنبه ریپل بیش از ۳ درصد رشد داشت و در زمان نگارش این مطلب به ۰/۲۸۵۰ دلار رسیده است.

در حال حاضر ریپل با مقاومت ۰/۲۸۵۵ دلاری روبرو شده است که در صورت شکست آن می‌تواند شانس خود را برای عبور از مقاومت ۰/۲۹۴۱ و ۰/۳۰ دلاری امتحان کند.

اما در صورتی که موفق به حفظ موقعیت خود نشود و سطح پیوت ۰/۲۷۷۱ دلاری را از دست دهد، اولین سطح حمایت برای ریپل در محدوده ۰/۲۶۸۷ دلاری شکل گرفته است. در صورت شکست این حمایت می‌توانیم انتظار داشته باشیم ریپل تا محدوده ۰/۲۶ تا ۰/۲۵ دلار هم سقوط کند.

تحلیل و پیش بینی قیمت ریپل

نمودار تغییرات قیمت ریپل ۲۹ دی

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۴ ساعته برای ریپل در وضعیت نزولی است.
 • RSI:  شاخص قدرت نسبی عدد ۵۰ را نشان می‌دهد.
 • مقاومت: مهمترین سطح مقاومت برای ریپل ۰/۲۸۸۵ دلار  است.
 • حمایت: ریپل در محدوده ۰/۲۷۷۱ تا ۰/۲۶۸۷ دلار از حمایت خوبی برخوردار است.

تحلیل و پیش بینی قیمت ریپل ۲۷ دی (۱۶ ژانویه ۲۰۲۱)

ریپل که روز پنجشنبه نزدیک به ۳ درصد ریزش کرده بود، روز جمعه هم با افت ۵ درصدی مواجه شد تا به محدوده قیمت ۰/۲۷ دلار برسد. اما ساعت‌های اولیه امروز موفق شد  کمی از ارزش از دست رفته خود را جبران کند و به ۰/۲۸ دلار برسد. در زمان نگارش این مطلب ریپل با قیمتی در حدود ۰/۲۸۴۰ دلار در بازار معامله می‌شود.

اگر ریپل موفق شد موقعیت خود را بالای سطح پیوت ۰/۲۸۱۹ دلاری حفظ کند می‌تواند دوباره به محدوده بالای ۰/۳ دلاری صعود کند. در حال حاضر اولین سطح مقاومت در مسیر صعودی ریپل در قیمت ۰/۳۰۸۸ دلار قرار دارد. در صورت عبور ریپل از این مقاومت، می‌تواند برای رسیدن به ۰/۳۱۷۲ و ۰/۳۲ دلاری تلاش کند.

اما اگر ریپل موفق به حفظ موقعیت خود نشود و از سطح ۰/۲۸ دلار پایین‌تر کشیده شود، ممکن است تا محدوده حمایتی ۰/۲۶۰۶ دلار ریزش کند. در صورت شکست این حمایت، سطح حمایتی بعدی برای ریپل محدوده ۰/۲۴۰۵ دلار خواهد بود.

برخی از تحلیلگران عقیده دارند ارز XRP ممکن است مدتی را در محدوده ۰/۱۹۸۱ تا ۰/۲۵۶۱ دلار نوسان کند تا وضعیت شکایت کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده از ریپل مشخص شود.

تحلیل و پیش بینی قیمت ریپل

نمودار تغییرات قیمتی ریپل روز ۲۷ دی

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۴ ساعته برای ریپل در وضعیت نزولی است.
 • RSI:  شاخص قدرت نسبی عدد ۴۴ را نشان می‌دهد.
 • مقاومت: مهمترین سطح مقاومت برای ریپل ۰/۳ دلار  است.
 • حمایت: ریپل در محدوده ۰/۲۶۰۶ تا ۰/۲۸ دلار از حمایت خوبی برخوردار است.

تحلیل و پیش بینی قیمت ریپل ۲۵ دی (۱۴ ژانویه ۲۰۲۱)

ارز دیجیتال ریپل که روز گذشته تا محدوده ۰/۲۸۳۵ دلار هم پایین کشیده شده بود امروز موفق شد دوباره با بیش از ۱ درصد افزایش قیمت خودش را به محدوده شنای ۰/۳ دلاری نزدیک کند. به نظر می‌رسد ریپل در محدوده ۰/۲۹ دلاری از حمایت بسیار خوبی برخوردار است. با این حال هنوز احساس بازار نسبت به ریپل نزولی است چرا که ۱۲ اندیکاتور از ۲۸ اندیکاتور تکنیکال سیگنال فروش را نشان می‌دهند و سایر اندیکاتورها در وضعیت خنثی به سر می‌برند. همچنین ۱۱ مورد از ۱۷ میانگین متحرک هم در وضعیت فروش هستند و ۵ مورد وضعیت خرید را نشان می‌دهد و تنها یک میانگین متحرک در وضعیت خنثی است.

در حال حاضر ریپل در حال تلاش برای عبور از مقاومت ۰/۳ دلاری است در صورت موفقیت می‌تواند برای شکست مقاومت‌های ۰/۳۲ و ۰/۳۶ دلاری تلاش کند. در صورت عبور ریپل از این موانع می‌توانیم امیدوار باشیم، ریپل دوباره قیمت‌های بالاتر از ۰/۳۸۵۰ و ۰/۴ دلار را هم ببیند.

در صورتی که ریپل موفق به عبور از مقاومت بالاسر خود نشود و حمایت ۰/۲۹ دلاری را هم از دست بدهد، اولین سطح حمایت برای آن در محدوده ۰/۲۸۴۵ دلار است، در صورت شکست این حمایت ممکن است دوباره تا محدوده ۰/۲۵ و حتی ۰.۲۳ دلار سقوط کند.

تحلیل و پیش بینی قیمت ریپل

نمودار تغییرات قیمتی ریپل در روز ۲۵ دی

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۴ ساعته برای ریپل در وضعیت خنثی است.
 • RSI:  شاخص قدرت نسبی عدد ۴۷ را نشان می‌دهد.
 • مقاومت: مهمترین سطح مقاومت برای ریپل ۰/۳ دلار  است.
 • حمایت: ریپل در محدوده ۰/۲۸۴۵ دلار از حمایت خوبی برخوردار است

تحلیل و پیش بینی قیمت ریپل ۲۴ دی (۱۳ ژانویه ۲۰۲۱)

ریپل که  در ۲۴ ساعت گذشته موفق شده بود روند سعودی بگیرد و از محدوده ۰/۲۵ دلار خودش را به ۰/۳۰ دلار رساند در عبور از مقاومت ۰/۳۲  دلار ناموفق بود تا برای مدت بیشتری در محدوده ۰/۳ دلاری نوسان کند.

البته ریپل در ساعت‌های ابتدایی امروز تا محدوده ۰/۲۸۷۵ دلار هم ریزش کرد ولی موفق شد دوباره خودش را به محدوده ۰/۳ دلاری برساند و در زمان نگارش این مطلب هم در همان محدوده قرار دارد.

نمودار قیمت ریپل الگوی مثلث منظمی را تشکیل داده است که سطح مقاومتی این الگو در مجاورت میانگین متحرک ۲۰۰ ساعته یعنی ۰/۳۶۷۰ دلار قرار دارد. در صورت ادامه روند صعودی تارگت‌های بعدی ریپل در قیمت‌های ۰/۳۸۵۰ و ۰/۴۳۸۰ دلار قرار دارد. البته پیش از آن ریپل باید از ۰/۳۲۶۷ دلاری عبور کند.

اما اگر ریپل موفق به عبور از مقاومت بالاسر خود نشود ممکن است تا سطح حمایتی الگو یعنی ۰/۲۶۷۳ دلار سقوط کند. در صورت ریزش بیشتر ریپل، قیمت‌های ۰/۲۱ و ۰/۲ دلاری هم دور ازانتظار نخواهد بود.

تحلیل و پیش بینی قیمت ریپل

نمودار تغییرات قیمتی ریپل ۲۴ دی

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۴ ساعته برای ریپل در محدوده نزولی است.
 • RSI:  شاخص قدرت نسبی عدد ۵۰ را نشان می‌دهد.
 • مقاومت: مهمترین سطح مقاومت برای ریپل ۰/۰/۳۲۶۸ دلار  است.
 • حمایت: ریپل در محدوده ۰/۲۶۷۳  تا ۰/۲۵ دلار از حمایت خوبی برخوردار است

تحلیل و پیش بینی قیمت ریپل ۲۳ دی (۱۲ ژانویه ۲۰۲۱)

ریپل پس از اتفاقات ناخوشایندی که در چندوقت اخیر برایش رخ داد، به خوبی نشان داده است که از تحمل بسیار خوبی برخوردار است. ریپل که در روز گذشته و همزمان با ریزش کل بازار به منطقه ۰/۲۵ دلاری سقوط کرده بود، در این محدوده با حمایت خوبی همراه شد و دوباره موفق شد با ۱۰ درصد افزایش قیمت خودش را به بالای ۳۰ سنت بکشاند. در زمان نگارش این مطلب ریپل با قیمت ۰/۳۰۲۲ در بازار معامله می‌شود.

برای اینکه ریپل بتواند دوباره روند صعودی خود را به سمت قیمت‌های ۰/۷ و ۰/۸ دلاری پیش بگیرد، ابتدا باید موقعیت خود در بالای محدوده ۰/۳۰ دلاری تثبیت کند و سپس برای شکست مقاومت ۰/۳۶۸۶ یا همان میانگین متحرک ساده ۲۰۰ روزه تلاش کند. در صورت موفقیت ریپل می‌توانیم انتظار داشته باشیم، این ارز حتی قیمت‌های ۰/۴ دلاری و در نهایت ۰/۵۱۳۰ دلاری را در آینده ملاقات کند.

اما در صورتی که ریپل موفق به انجام این کار نشود احتمالا شاهد ریزش دوباره ریپل به محدوده زیر ۰/۳۰ دلار خواهیم بود. حمایت‌های ریپل در این مسیر ابتدا در محدوده قیمتی ۰/۲۸۲۰ و سپس ۰/۲۵۸۰ دلاری قرار دارد. در صورت ادامه ریزش ریپل حمایت بسیار مهم ۰/۲ دلاری وارد عمل خواهد شد.

تحلیل و پیش بینی قیمت ریپل

نمودار تغییرات قیمتی ریپل روز ۲۳ دی

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۴ ساعته برای ریپل در محدوده نزولی است.
 • RSI:  شاخص قدرت نسبی عدد ۵۰ را نشان می‌دهد.
 • مقاومت: مهمترین سطح مقاومت برای ریپل ۰/۰/۳۲۶۸ دلار  است.
 • حمایت: ریپل در محدوده ۰/۲۸۵۰  تا ۰/۲۵ دلار از حمایت خوبی برخوردار است

تحلیل و پیش بینی قیمت ریپل ۲۲ دی (۱۱ ژانویه ۲۰۲۱)

ریپل در ۲۴ ساعت گذشته نزدیک به ۲۰ درصد کاهش قیمت را تجربه کرد و در حالی که روز یکشنبه برای شکست مقاومت ۰/۳۵ دلاری تلاش می‌کرد، در اوایل روز دوشنبه به محدوده حمایت ۰/۲۵ دلاری رسید.

خوشبختانه ریپل در این منطقه با حمایت خوبی مواجه شد و موفق شد تا محدوده ۰/۲۹ دلاری صعود کند، در زمان نگارش این مطلب ریپل ۰/۲۸۲۱ دلار ارزش دارد.

ریپل برای اینکه دوباره به روند روزانه خود باز گردد باید به میانگین متحرک ۱۰۰ روزه یعنی ۰/۳۵ دلار باز گردد البته در این مسیر ابتدا باید از ۰/۳۲ دلار عبور کند، در این صورت می‌توانیم انتظار داشته باشیم ریپل برای شکست مقاومت‌های ۰/۴ و ۰/۴۵ دلاری تلاش کند.

در صورتی که ریپل موفق نشود در ادامه روز بالاتری از پیوت روزانه ۰/۲۷۸ دلار به اندازه کافی دوام بیاورد ممکن است به زیر حمایت ۰.۲۵ دلاری سقوط کند و حتی حمایت ۰/۱۹۷۵ دلار تا ۰/۲ را دوباره لمس کند.

تحلیل و پیش بینی قیمت ریپل

نمودار تغییرات قیمتی ریپل ۲۲ دی

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۴ ساعته برای ریپل در محدوده نزولی شدید است.
 • RSI:  شاخص قدرت نسبی عدد ۴۲ را نشان می‌دهد.
 • مقاومت: مهمترین سطح مقاومت برای ریپل ۰/۳۲دلار است.
 • حمایت: ریپل در محدوده ۰/۲۴۵۰  تا ۰/۲۵ دلار از حمایت خوبی برخوردار است

تحلیل و پیش بینی قیمت ریپل ۲۱ دی (۱۰ ژانویه ۲۰۲۱)

ریپل در روزهای اخیر موفق شده است تا حدی هواداران خود را خوشحال کند و دوباره به ارز محبوب طرفداران خود تبدیل شود. ریپل که روز پنجشنبه موفق شده بود از مقاومت ۰/۳۵ دلاری عبور کند در روز جمعه با ریزش مواجه شد و حتی تا محدوده ۰/۲۸ دلار هم سقوط کرد، اما امروز ریپل دوباره با جهش ۱۰ درصدی موفق شد خودش را به مقاومت ۰/۳۵ دلاری برساند.

در زمان نگارش این مطلب هر واحد ریپل در محدوده ۰/۳۵ دلاری معامله می‌شود که رشد ۶۰ درصدی در یک هفته اخیر را نشان می‌دهد.

ریپل برای اینکه دوباره مانند ماه نوامبر سال گذشته به محدوده ۰/۷ تا ۰/۸ دلاری نزدیک شود ابتدا باید از مقاومت ۰/۳۶ دلاری و سپس ۰/۳۹ دلاری عبور کند و موقعیت خودش را در بالای محدوده ۰/۴ دلار تثبیت کند.

اما اگر ریپل موفق به انجام این کار نشود ممکن است دوباره تا محدوده ۰/۳ دلاری و حتی ۰/۲۸ دلاری سقوط کند. البته در مسیر نزولی ریپل یک حمایت نسبتا مهم در قیمت ۰/۳۲ دلاری قرار دارد.

مهمترین چیزی که در نمودار قیمت ریپل مشاهده می‌شود، شکل گرفتن الگوی فنجان و دسته است که یک سیگنال صعودی مهم را نشان می‌دهد و ممکن است قیمت ریپل را تا ۰/۵۳ دلار پامپ کند.

تحلیل و پیش بینی قیمت ریپل

نمودار تغییرات قیمتی ریپل ۲۱ دی

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۴ ساعته برای ریپل در محدوده صعودی قرار دارد.
 • RSI: شاخص قدرت نسبی عدد ۶۸ را نشان می‌دهد.
 • مقاومت: مهمترین سطح مقاومت برای ریپل ۰/۳۶ دلار است.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای ریپل در محدوده ۰/۳۲ دلاری شکل گرفته است.

تحلیل و پیش بینی قیمت ریپل ۲۰ دی (۹ ژانویه ۲۰۲۱)

اگر به نمودار قیمتی ریپل در چند هفته اخیر نگاه کنیم، متوجه خواهیم شد ریپل (XRP) تنها ارز دیجیتالی است که از روند صعودی بازار پیروی نمی‌کند و مسیر خودش را می‌رود. البته یکی از مهمترین دلایل این امر، مشکلاتی است که در چند وقت اخیر از طرف کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده و صرافی‌های ارز دیجیتال برای آن رخ داده است و موجب سقوط قیمت ریپل شده بود.

تریدرها این موضوع را یک فرصت تلقی کردند و موفق شدند در روز پنجشنبه قیمت ریپل را تا محدوده میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه یعنی ۰/۳۰ دلار بالا ببرند، این روند تا محدوده ۰/۳۵۸۲ دلار ادامه داشت و فشار فروش در این قیمت مانع از افزایش بیشتر ریپل شد و ریپل دوباره به محدوده ۰/۳ بازگشت.

در زمان نگارش این مطلب ریپل در محدوده قیمتی ۰/۳۱۶۸ دلار معامله می‌شود که نسبت به ۲۴ ساعت گذشته نزدیک به ۳ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

به نظر می‌رسد خرس‌های بازار در تلاش برای پایین کشاندن قیمت ریپل به زیر محدوده میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه هستند و همچنان احساس بازار نسبت به جفت ارز ریپل / دلار منفی است و با هر بار رالی صعودی تریدرها بخشی از دارایی خود را به فروش می‌رسانند.

در صورتی که ریپل موفق به حفظ موقعیت خود در بالای سطح پیوت ۰/۳۱۶۰ شود، می‌توانیم انتظار داشته باشیم دوباره برای شکست مقاومت ۰/۳۵۱۳ دلار تلاش کند. البته پیش از آن باید از ۰/۳۴۶۲ به سلامت عبور کند. در صورت موفقیت ریپل، پیش از رسیدن به ۰/۴ دلار تنها یک مقاومت دیگر در محدوده ۰/۳۸۱۵ دلار پیش‌روی آن قرار دارد.

اما اگر قیمت ریپل توسط خرس‌های بازار از محدوده ۰/۳۱۶۰ دلاری پایین‌تر کشیده شود، اولین سطح حمایت در محدوده ۰/۳ دلار و پس از آن در محدوده ۰/۲۸۵۸ دلار خواهد بود.

تحلیل و پیش بینی قیمت ریپل

نمودار تغییرات قیمتی ریپل ۲۰ دی (۹ ژانویه ۲۰۲۱)

شاخص های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۴ ساعته برای ریپل در حال از دست دادن ناحیه صعودی است.
 • RSI: شاخص قدرت نسبی در محدوده عدد ۶۲ قرار گرفته است.
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای ریپل در محدوده قیمتی ۰/۳۴۶۲ تا ۰/۳۵ دلار قرار دارد.
 • حمایت: ریپل در محدوده ۰/۳ تا ۰/۲۸۵۸ دلار از حمایت خوبی برخوردار است.

تحلیل و پیش بینی قیمت ریپل ۱۸ دی (۷ ژانویه ۲۰۲۱)

ریپل (XRP) در ۲۴ ساعت گذشته یکی از ارزهای دیجیتال خوشبخت بازار بود، چرا که با جهش ۳۰ درصدی موفق شد دوباره به محدوده ۳۰ سنت نزدیک شود.

ریپل که در روزهای اخیر با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می‌کند، روز گذشته با شکایت تازه‌ای از سوی سرمایه‌گذارش یعنی گروه مالی تتراگون مواجه شده بود. علاوه بر این والت و صرافی مشهور بلاک چین هم اعلام کرد از ۱۴ ژانویه مبادلات ریپل را متوقف خواهد کرد. این اتفاقات باعث شده بود که لایت کوین جای ریپل را به عنوان چهارمین ارز دیجیتال مهم جهان از نظر ارزش بازار بگیرد.

با این حال ریپل نشان داد همچنان در بین کاربران ارزهای دیجیتال از محبوبیت بالایی برخوردار است. با این جهش قیمتی ۳۰ درصدی موفق شد جایگاه چهارم خود را از لایت کوین پس بگیرد.

تحلیل قیمت ریپل

ریپل که روزهای اخیر حتی تا ۰/۲۱۵۰ دلار هم سقوط کرده بود، از این ناحیه با حمایت خوبی همراه شد و موفق شد خودش را به بالای میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته یعنی ۰/۲۵ دلار برساند.

ریپل برای اینکه به روزهای خوبش باز گردد باید موقعیت خودش را در محدوده ۰/۳۰ دلار تثبیت کند و سپس برای شکست مقاومت ۰/۳۵۵۰ دلاری تلاش کند. البته در این مسیر مقاومت ۰/۳۲ دلاری هم قرار گرفته است.

اما در صورتی که ریپل موفق به تثبیت موقعیتش بالای میانیگن متحرک ساده ۱۰۰ ساعته نشود، ممکن است دوباره ریپل را در محدوده قیمتی ۰/۲۱۹۰ دلار ببینیم. البته در این مسیر حمایت ۰/۲۷۵۰ دلاری قرار گرفته است.

تحلیل و پیش بینی قیمت ریپل

نمودار تغییرات قیمتی ریپل ۱۸ دی (۷ ژانویه ۲۰۲۱)

شاخص‌های تکنیکال ریپل

 • مکدی: شاخص مکدی (MACD) چهار ساعته برای ریپل در محدوده صعودی قرار دارد.
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای ریپل در محدوده ۸۷ یا خرید بیش از حد قرار دارد.
 • مقاومت: اولین سطح مقامت برای ریپل قیمت ۰/۳۲ دلار است.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای ریپل ۰/۲۷۵۰ و سپس ۰/۲۵ دلار است.

تحلیل و پیش بینی قیمت ریپل ۱۷ دی (۶ ژانویه ۲۰۲۱)

ریپل که بدون شک ناامیدکننده‌ترین ارز در بین ۱۵ ارز مهم بازار در هفته‌های اخیر بوده است، امروز هم نزدیک به ۲ درصد از ارزش خود را از دست داد تا به این ترتیب جایگاه چهارمی خود به عنوان مهمترین ارز دیجیتال بازار را هم از دست بدهد.

خبرهای بد برای ریپل پایان ندارد و روز گذشته والت و صرافی معروف بلاک چین (Blockchain.com) هم اعلام کرد که از هفته آینده از معاملات ریپل پشتیبانی نخواهد کرد.

در زمان نگارش این مطلب ریپل با قیمت ۰/۲۲۵۵ دلار معامله می‌شود. در صورت ریزش بیشتر اولین سطح حمایت برای لایت کوین ۰/۲۱۵۵ دلار است و اگر کاری از دست این حمایت برنیاید، ممکن است ریپل تا مرز ۰/۲۰ دلار هم سقوط کند.

اما ریپل برای اینکه به وضعیت خود سر و سامان دهد باید تا سطح پیوت ۰/۲۲۹۱ دلار خودش را بالا بکشد در این صورت می‌توانیم انتظار داشته باشیم ریپل یکبار دیگر مقاومت ۰/۲۴ دلاری را امتحان کند.

بازار ارزهای دیجیتال ۱۷ دی

نمودار تغییرات قیمت ریپل ۱۷ دی (۶ ژانویه ۲۰۲۱)

منتظر شنیدن نظرات و تحلیل‌های شما در سایت و شبکه‌های اجتماعی کوین نیک هستیم.